Optimaal Functioneren

Ortho

Revalidatie na letsels aan het steun- en bewegingsapparaat, vaak ook pré- en postoperatief.

Trauma

Revalidatie van spieren en gewrichten, waarbij de letsels door een ongeval veroorzaakt zijn.

Cardio

Ademhalingsoefeningen ter voorbereiding van een hartoperatie en revalidatie na de ingreep; revalidatie na hartfalen.

Neuro

Revalidatie na hersenaandoeningen; behandeling bij aantasting van het zenuwstelsel.